Over

Bruil & Brandsma Works of Art

Mooie kunstvoorwerpen hebben een eigen verhaal. Dat verhaal gaat over de gebruiker en zijn leven, zijn status of de statuur die de eigenaar zich wilde aanmeten. Maar de verhalen gaan ook over de makers: kunstenaars en ambachtslieden die met liefde en talent objecten vervaardigden, geïnspireerd door de heersende stijl en met beschikbare materialen en technieken. Deze verhalen verrijken de buitengewone works of art die de geschiedenis ons heeft nagelaten. 

Vanaf het Rijksmuseum wandelt u in enkele minuten naar onze winkel op de Prinsengracht 821. Bij het uithangbord van Bruil & Brandsma Works of Art, vindt u een brede collectie vroege kunst van museale kwaliteit.

Wij, Rob Bruil en Marieke Brandsma, begonnen in de jaren ‘90 als verzamelaars van Hollandse volkskunst. In de loop der jaren verbreedde onze belangstelling en werd ook de collectie rijker en diverser. In onze winkel bieden we kunstvoorwerpen uit de 14e tot de 18e eeuw, uit diverse windstreken, uiteenlopend van gebruiksvoorwerpen uit de bodem tot unieke works of art. Onze belangrijkste criteria voor een aankoop is dat een object uniek is en van hoge kwaliteit. En we zijn altijd op zoek naar bijzondere, pure stukken, met een verhaal over zijn eigenaar, maker en het gebruik.

Op een andere locatie in Amsterdam hebben we ons restauratieatelier, waar we onze eigen stukken en die van klanten conserveren en restaureren.

U bent van harte welkom in een van onze zaken als u collectioneur bent van vroege kunst maar ook als u gewoon geïnteresseerd bent.

Restauratie

Ons atelier is gespecialiseerd in restauratie en conservering van 16e t/m 19e eeuwse meubelen en objecten. We werken in opdracht van particulieren en musea.

We werken uitsluitend met originele materialen. Ontbrekende delen worden aangevuld met materiaal van gelijke kwaliteit en leeftijd. Alle werkzaamheden die we uitvoeren zijn reversibel. Voor de uit te voeren werkzaamheden wordt van tevoren voor de klant een uitvoerige offerte opgesteld.

 

Legal


Site by Artimin