De Goede en de Slechte Dief

Meer informatie aanvragen
Prijs op aanvraag

Wereldwijde verzending mogelijk

Herkomst
Zuidelijke Nederlanden
Periode
C. 1500
Materiaal
Eikenhout

Vragen over dit object?

Kies een van de onderstaande contactmogelijkheden:

Omschrijving

Het verhaal van de Goede en de Slechte Dief is een belangrijke episode in de christelijke traditie, vooral verteld in de evangeliën van Lucas en Matteüs in het Nieuwe Testament van de Bijbel. Het draait om de kruisiging van Jezus Christus en de twee misdadigers die naast hem werden geëxecuteerd. Toen Jezus werd gekruisigd, bevond hij zich tussen twee dieven, één rechts van hem en één links van hem. Deze twee criminelen worden vaak respectievelijk de "Goede Dief" en de "Slechte Dief" of de "Boetvaardige Dief" en de "Onboetvaardige Dief" genoemd, vanwege hun verschillende houdingen ten opzichte van Jezus.
De Slechte Dief, die soms de "Onboetvaardige Dief" wordt genoemd, bespotte en bespotte Jezus aanvankelijk samen met de menigte. Hij daagde Jezus uit en zei: "Ben jij niet de Christus? Red jezelf en ons!" (Lucas 23:39). Zijn woorden weerspiegelden een gebrek aan berouw en een verhard hart. De Goede Dief daarentegen, ook wel bekend als de "boetvaardige dief", berispte zijn medemisdadiger en erkende zijn eigen schuld en Jezus' onschuld. Hij zei tegen de slechte dief: "Vreest u God niet, aangezien u onder hetzelfde vonnis van veroordeling staat? En wij inderdaad terecht, want wij ontvangen het loon voor onze daden, maar deze man heeft niets misdaan" (Lucas 23:40-41). Toen wendde hij zich tot Jezus met een nederig verzoek: "Jezus, gedenk mij als u in uw koninkrijk komt" (Lucas 23:42).
De sculpturen hebben waarschijnlijk deel uitgemaakt van een groot kerkretabel, gepositioneerd direct achter het altaar of als onderdeel ervan.

Legal


Site by Artimin